Jesteśmy grupą wierzących zebranych razem by szukać Bożego Królestwa
i jego sprawiedliwości w Duchu Świętym.

Wierzymy, że będąc grzesznikami jesteśmy usprawiedliwieni przez miłość Bożą,
okazaną nam przez ofiarowane za nas życie Jezusa Chrystusa i Jego zmartwychwstanie
i z tej wdzięczności oraz przez poznanie łaski, miłości i mocy nieskończonego, wszechobecnego Boga,
chcemy prowadzić życie poświęcone, ofiarne i poddane miłującej Bożej woli, czynne w dobrych uczynkach,
oraz w poznawaniu i niesieniu Bożego Słowa, które jest Bożą mocą do szczęśliwego i owocnego życia.