Kościół Chrześcijański w Warszawie
Christian Church in Warsaw, Poland

Jesteśmy wierzącymi zebranymi by trwać razem w Bożym Królestwie,
w jego mocy oraz sprawiedliwości w Duchu Świętym.

Wierzymy, że będąc grzeszni jesteśmy usprawiedliwieni przez miłość Bożą,
okazaną nam i Tobie, przez ofiarowane życie Jezusa Chrystusa na krzyżu,
potwierdzone Jego zmartwychwstaniem i przeznaczeniem do wieczności.
I z tej wdzięczności oraz przez poznanie miłości, łaski, dobroci, przychylności,
i mocy nieskończonego, wszechobecnego naszego Stworzyciela,
chcemy prowadzić życie poddane miłującej Bożej woli według Ducha.
Czynne w mocy i dobrych uczynkach oraz w poznawaniu i niesieniu Bożego Słowa,
które jest Bożą siłą i mądrością do szczęśliwego i owocnego życia.